Tuyển dụng 10 việc làm Trưởng Phòng Sản Xuất tại Long An trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Long An] Quản Lý Sản Xuất Nhật/Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bidopharma USA
2. Nhân Viên Đóng Gói Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bidopharma USA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
3. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giầy Fuluh
4. Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất Giày Công ty TNHH Giầy Fuluh
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
5. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Production Control Staff) Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
6. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM & Công Nghệ Vinatoken
7. Quản Đốc Sản Xuất Công Ty TNHH TM & Công Nghệ Vinatoken
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
9. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
10. Giám Sát Sản Xuất (Senior Production Supervisor) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat