Tuyển dụng 13 việc làm Trưởng Phòng Chất Lượng tại Long An trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
1. Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Công Nghiệp - In - Bao Bì Liksin - TNHH Một Thành Viên
2. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Tổng Công Ty Công Nghiệp - In - Bao Bì Liksin - TNHH Một Thành Viên
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế
3. Quản Lý Chất Lượng (QA / QC) Công Ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cẩm Đạt
4. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cẩm Đạt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
8. Trưởng Phòng QA Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA
12. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
13. Nhân Viên QA Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat