Tuyển dụng 2 việc làm Trưởng Ca Sản Xuất tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Texon Vietnam
1. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
2. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat