Tuyển dụng 7 việc làm Trưởng Ca Sản Xuất tại Bắc Ninh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Goertek Vina
1. Trưởng Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vina Yong Seong
2. Quản Lý Sản Xuất Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vina Yong Seong
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
3. Trưởng Ca/Phó Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
4. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần VB Pharma
5. Nhân Viên Sản Xuất Công ty cổ phần VB Pharma
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
6. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
7. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat