Tuyển dụng 21 việc làm Trợ Lý tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [ Nhơn Trạch - Đồng Nai ] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [KCN Nhơn Trạch] Trợ Lý Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Nhơn Trạch] Trợ Lý Tiếng Nhật ( Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Trợ Lý Tiếng Nhật Mảng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Trợ Lý Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
6. Trợ Lý Tiếng Hoa Hoặc Anh Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [ Nhơn Trạch - Đồng Nai ] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Nhơn Trạch] Trợ LÝ Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Đồng Nai] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Trợ Lý Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [ Nhơn Trạch - Đồng Nai ] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
12. Trợ Lý Tiếng Nhật (Operation Supervisor - Japanese) Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
13. Trợ Lý Tiếng Trung Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Neumann Gruppe Việt Nam
14. Nhân Viên Trợ Lý Phòng Chất Lượng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Neumann Gruppe Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Đồng Nai] Trợ Lý Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Đồng Nai] Trợ Lý Thu Mua Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Friwo Vietnam Co., Ltd
17. Trợ Lý Thu Mua (Procurement Assistant) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Olam Việt Nam
18. Trợ Lý Giám Sát QA (QA Asst.Supervisor (CPC Plant)) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBAO
19. Trợ Lý Giám Đốc CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBAO
20. Trợ Lý Trưởng Phòng Kế Hoạch CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat