Tuyển dụng 12 việc làm Tiếng Trung tại Bắc Ninh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Quốc tế T.A.T
1. Quản Lý Mua Hàng Công ty TNHH Quốc tế T.A.T
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
2. Kỹ Thuật Viên Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
3. Chủ Quản - Xưởng Ép Nhựa Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
4. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
5. Trưởng Phòng Cấp Cao Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
6. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
7. Trợ Lý Phòng Tổng Giám Đốc Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
8. Nhân Viên Hành Chính Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
9. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Goertek Vina
10. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
11. Trưởng Phòng Cấp Cao Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
12. Kỹ Sư Công Nghệ Ie/Pe Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat