Tuyển dụng 16 việc làm Tiếng Hàn tại Bắc Ninh trong tháng 04/2020

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
1. Phiên Dịch Tiến Hàn CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vina Yong Seong
2. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vina Yong Seong
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
3. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Chất Lượng Công Đoạn Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
5. Nhân Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH KMG Việt Nam
6. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH KMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
7. Nhân Viên Sale Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
8. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Foseca Việt nam
9. Nhân Viên Kinh Doanh Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
10. Nhân Viên Văn Phòng Phục Vụ Sản Xuất Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
11. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
12. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
13. Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
14. Nhân Viên EHS Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
15. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
16. Thực Tập Sinh Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat