Tuyển dụng 4 việc làm Thợ Sơn tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
1. Thợ Sơn Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nexis Việt Nam
2. Thợ Sơn - Phụ Sơn Ô Tô Công Ty TNHH Nexis Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hóa Chất Nano Tân Hùng Phát
3. Thợ Sơn Công ty Cổ phần Hóa Chất Nano Tân Hùng Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Metkraft
4. Thợ Sơn Máy Công Ty TNHH Metkraft
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat