Tuyển dụng 2 việc làm Quản Lý Tuyển Dụng tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Cibao
1. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
2. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat