Tuyển dụng 43 việc làm Quản Lý Thu Mua tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Elements Management Group
1. Chuyên Viên Thu Mua (Purchasing Executive) Elements Management Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Phó Giám Đốc Thu Mua (Purchasing Deputy Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Viet Products Corp.
4. Chuyên Viên Thu Mua Viet Products Corp.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
5. Chuyên Viên Thu Mua Nông Sản Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG NÔNG NGHIỆP CAO HÙNG
6. Chuyên Viên Thu Mua Nội Địa CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG NÔNG NGHIỆP CAO HÙNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
7. Nhân Viên Mua Hàng Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật
8. Nhân Viên Phòng Mua Hàng Công ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn HALO
9. Nhân Viên Thu Mua Tiếng Anh Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn HALO
10. Nhân Viên Thu Mua Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
11. Chuyên Viên Thu Mua (Purchasing Executive) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
12. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH VIlla Sông SG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
13. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An
14. Nhân Viên Mua Hàng (Purchasing Staff) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Du Thuyền Hoa Sen
15. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Du Thuyền Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
16. Nhân Viên Thu Mua (Procurement Executive) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
YNG Career Co.,Ltd
17. Nhân Viên Mua Hàng YNG Career Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần D'Furni
18. Nhân Viên Mua Hàng Công ty Cổ Phần D'Furni
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
19. Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
20. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat