Tuyển dụng 18 việc làm Quản Lý Nguồn Thu tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An
2. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  27 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
4. Quản Lý Kênh Danh Mục ( Category Channel Manager ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
5. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH DSR VINA
6. Quản Lý Nhân Sự Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH DSR VINA
7. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
8. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
9. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 60 triệu VNĐ
MegaCEO Group
10. Trưởng Phòng Thiết Kế Rập (Pattern Design Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
11. Quản Lý An Toàn (Safety Section Manager) Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
12. Trưởng Phòng Thiết Kế Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
13. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Quản Lý Sản Xuất CRM (CRM Production Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  46 - 57 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
15. Trưởng Phòng QC Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
16. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
17. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CEI International Investment
18. Trưởng Phòng Thu Mua (Purchasing Head ) Công ty TNHH CEI International Investment
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat