Tuyển dụng 7 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
1. Trưởng Nhóm Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Worldsys Vina
2. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Worldsys Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
3. Trưởng Nhóm Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
4. Trưởng Nhóm Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
5. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
6. Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
7. Phó Phòng Kinh Doanh (Deputy Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Chat