Tuyển dụng 1 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
1. Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh
  • Thời hạn:
    09/02/2020
  • Mức lương:
    Từ 4 triệu VNĐ
Chat