Tuyển dụng 1 việc làm Quản Đốc Sản Xuất tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện D2D
1. Quản Đốc Phân Xưởng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện D2D
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    14/04/2020
  • Mức lương:
    15 - 20 triệu VNĐ
Chat