Tuyển dụng 1 việc làm Quản Đốc Sản Xuất tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
1. Quản Đốc Xưởng Kết Cấu Thép Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    18/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat