Tuyển dụng 10 việc làm Project Manager tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty TNHH thương mại đầu tư và công nghệ NGS
1. Project Manager (Sap Erp) Công ty TNHH thương mại đầu tư và công nghệ NGS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH thương mại đầu tư và công nghệ NGS
2. Project Manager (Core Banking) Công ty TNHH thương mại đầu tư và công nghệ NGS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Relipa
3. IT Project Manager Công ty TNHH Relipa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ABIVIN Vietnam, JSC
4. Quản Lý Dự Án Kỹ Thuật (Technical Project Manager) ABIVIN Vietnam, JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
5. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
6. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần thông minh MK
7. Trợ Lý Dự Án (Project Assistant) Công ty cổ phần thông minh MK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
8. Quản Lý Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử (Assistant Manager Of The E - Commerce Project) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
9. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án (Project Sales) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Schindler Việt Nam
10. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Senior Project Sales) Công ty TNHH Schindler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat