Tuyển dụng 48 việc làm Giám Sát Khu Vực tại Hà Nội trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
1. Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Nội Thành Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
2. [Hà Nội] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
3. Quản Lý Khu Vực Kiêm Quản Lý Tòa Nhà Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
4. Chuyên Viên Quỹ - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
5. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
6. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
7. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 25 triệu VNĐ
Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
8. Giám Sát Camera Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn JQK Paint Quốc Tế
9. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn JQK Paint Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
10. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Sóc Sơn (Hà Nội) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
13. [Seabank] Giao Dịch Viên - Khu Vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
14. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng ACB Khu Vực Hà Nội Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
15. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng SCB Khu vực Miền Bắc Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 30 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
16. [Seabank] Giao Dịch Viên/ Giao Dịch Viên Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long
17. Nhân Viên Giám Sát Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hoàn Kiếm
18. Giám Sát Bán Hàng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hoàn Kiếm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
19. Giám Sát Kinh Doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (Area Sales Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Chat