Tuyển dụng 9 việc làm Nhân Viên Vận Hành Xe tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
1. Giám Sát Vận Hành & Bảo Trì Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
2. Trưởng Nhóm Vận Hành & Bảo Trì (Operations & Maintenance Leader) Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
3. Công Nhân Vận Hành Máy Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
4. Kỹ Thuật Viên Vận Hành (Operations Technician) Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Cargill Vietnam
5. Kỹ Sư Vận Hành Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Kim
6. Quản Lý Vận Hành Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
7. Nhân Viên Vận Hành Máy Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
8. Công Nhân Vận Hành Máy Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
9. Vận Hành Máy - Cashew Bien Hoa Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat