Tuyển dụng 14 việc làm Nhân Viên Vận Hành tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina
1. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan HG
2. Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy - Sản Xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan HG
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Ca Bộ Phận Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Equal Việt Nam
4. Nhân Viên Vận Hành Lập Trình CNC Công Ty TNHH Equal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KSK Solutions Việt Nam
5. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Công Ty TNHH KSK Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Denis G.M
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Ghép Mí Lon Công ty TNHH Denis G.M
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KSK Solutions Việt Nam
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Và Vận Hành Máy Phay CNC Công Ty TNHH KSK Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
9. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
10. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Bằng Phần Mềm Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
11. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Uniben
12. Chuyên Viên Vận Hành Bán Hàng (Sales Operations Executive) Công Ty Cổ Phần Uniben
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
13. Nhân Viên Vận Hành Máy Và Bảo Trì Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Odisri Việt Nam
14. Thợ Vận Hành Máy CNC Công Ty TNHH Odisri Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat