Tuyển dụng 10 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 10 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
1. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
2. [Hồ Chí Minh] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. [Hồ Chí Minh] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Khóa Học Tiếng Anh Topica Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
4. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế THANHMAIHSK
5. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế THANHMAIHSK
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Shichida Vietnam
6. Nhân Viên Tuyển Sinh (Admisssion Officer) Shichida Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Speak up Viet Nam
7. Nhân Viên Kinh Doanh - Tư Vấn Tuyển Sinh (Education Consultant) Công ty TNHH Speak up Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  13/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ana Beauty Academy
8. Tư Vấn Tuyển Sinh Ana Beauty Academy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cloud Beauty
9. Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH Cloud Beauty
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Trường Ngoại ngữ Atlanta
10. Nhân Viên Tư Vấn Khoá Học Tiếng Anh Trường Ngoại ngữ Atlanta
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Tìm kiếm việc làm
Chat