Tuyển dụng 14 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
1. Academic Manager - アカデミックマネージャー Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
2. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
3. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Ngoại ngữ Atlanta
4. Nhân Viên Tư Vấn Khoá Học Tiếng Anh Trường Ngoại ngữ Atlanta
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Hợp Điểm Hà Nội
5. Nhân Viên Tư Vấn Lớp Học Hợp Điểm Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Stemhouse
6. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Stemhouse
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
7. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT ÂU MỸ
8. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT ÂU MỸ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
9. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
10. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
11. Nhân Viên Giáo Vụ Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
12. Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
13. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
14. Điều Phối Học Vụ (Academic Coordinator) Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat