Tuyển dụng 102 việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Savills (Việt Nam)
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Savills (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Inno
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Inno
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
3. Nhân Viên Chụp Hình Sản Phẩm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Danh Đặng
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Danh Đặng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T.H.M
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T.H.M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thuận Hưng Phát
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thuận Hưng Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
9. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Sản Xuất - Xây Dựng V.E.C
10. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Sản Xuất - Xây Dựng V.E.C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Thang Máy An Thịnh
11. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Thang Máy An Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
12. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
13. Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
14. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
15. Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
16. Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
19. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (Sales Engineer) Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Huẩn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Chat