Tuyển dụng 62 việc làm nhân viên an toàn trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 62 việc làm nhân viên an toàn trong tháng 09/2019
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
1. Nhân Viên An Toàn Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
AEON DELIGHT (VIETNAM) CO., LTD.
3. Nhân Viên Kiểm Soát Cháy Nổ Tòa Nhà AEON DELIGHT (VIETNAM) CO., LTD.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
4. Giám Sát An Toàn Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
5. Nhân Viên An Toàn (Hse) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
6. Nhân Viên Hse - Iso Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng
7. Nhân Viên Phụ Trách Vệ Sinh Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Bình Dương] Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Dương] Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Bình Dương] Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu ếch Vàng
16. Chuyên Viên An Toàn Lao Động & 5S Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu ếch Vàng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Taxin Printing Vina
18. Nhân Viên EHS Công ty TNHH Taxin Printing Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giầy Fuluh
19. Nhân Viên An Toàn Kỹ Thuật Công ty TNHH Giầy Fuluh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
20. Nhân Viên An Toàn Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat