TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 90 việc làm nhân viên an toàn trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 90 việc làm nhân viên an toàn trong tháng 04/2019
 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
1. Nhân Viên An Toàn Lao Động - Tây Hồ

Giám sát an toàn lao động & vệ sinh môi trường cho dự án.Soạn thảo và triển khai các chương trình/ kế hoạch/ biểu mẫu an toàn lao động cho dự án.Chủ trì các cuộc họp an toàn/ huấn luyện an toàn ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha
2. Nhân Viên An Toàn (Safety Staff) - VRG Dongwha MDF JSC

Set up Safety plan, regulation & mange the contractors working at site Update VN Law regulations about Safety, Fire & Environment at site Perform site inspection to ensure that workers abide the safe ... - [xem chi tiết]

Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
3. Chuyên Gia ANTT - VinGroup

Chính sách và tuân thủ• Xây dựng, phát triển và duy trì khung chính sách và tiêu chuẩn ANTT.• Thực hiện đào tạo, truyền thông và hướng dẫn chính sách, tiêu chuẩn cho bộ phận liên quan• Định kỳ đánh gi ... - [xem chi tiết]

Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
4. Nhân Viên Kiểm Nghiệm ATTT - VinGroup

Lấy mẫu kiểm nghiệm tại các cửa hàng VM+, Siêu thị VinMartPhận tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, lưu và quản lý các mẩuQuản lý các thiết bị/máy móc của PKN - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
5. Nhân Viên An Toàn - Yokohama Tyre Việt Nam

Quản lý kế hoạch huấn luyện, hồ sơ đào tạo• Đào tạo nhận thức an toàn sức khỏe và nghề nghiệp cho nhân viên mới, nhà thầu và định kỳ cho nhân viên cũ• Tham gia giám sát an toàn các hoạt động trong toà ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA
6. Nhân Viên An Toàn - HANMIFLEXIBLE VINA

Thực hiện một trong các phần công việc hoặc toàn bộ phần công việc của mảng EHS: An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Phòng cháy chữa cháyĐảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, bảo hộ lao động, hóa chất.T ... - [xem chi tiết]

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM, LTD.
7. Nhân Viên Phòng An Toàn - SEEV

Phụ trách an toàn nhà máy F4 (Khu công nghiệp Quang Minh) Thiết lập, quản lý, kiểm soát các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động trong nhà máyLập kế hoạch đào tạo, huấn lu ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TRƯỜNG AN
8. Kỹ Sư An Toàn Lao Động - CÔNG TY TRƯỜNG AN

a) Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau: Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tr ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Nippo Mechatronics
9. Nhân Viên An Toàn - Nippo Mechatronics

+ Thiết lập kế hoạch Phòng cháy chữa cháy, An toàn, vệ sinh lao động hàng năm và theo dõi + Kiểm soát an toàn, phòng cháy chữa cháy trong nhà máy, đưa ra kế hoạch hành động khi cần + Tổ chức họp Ban a ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
10. Chuyên Viên An Toàn Thông Tin - MB Bank

Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB. -  Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn ... - [xem chi tiết]

Chat