Tuyển dụng 30 việc làm Lập Trình Java trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
11. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
12. Senior Java Developers Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  35 - 36 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
13. Lập Trình Java Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Rabiloo
14. Junior Java Developer Công ty TNHH Rabiloo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
15. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 21 triệu VNĐ
ASCEND TECHNOLOGY – ASCEND CORPORATION (THAILAND)
16. Java Developer ASCEND TECHNOLOGY – ASCEND CORPORATION (THAILAND)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
17. Developer Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
18. Java Engineers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị Việt Nam
19. Software Developer (Java/ .NET/ PHP) Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam
20. Kỹ Sư Phần Mềm Java Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat