Tuyển dụng 20 việc làm Lập Trình Java tại Hà Nội trong tháng 03/2020

Công ty TNHH TM&DV Tri Thức Mới
1. Java Developer Công ty TNHH TM&DV Tri Thức Mới
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HN] Lập Trình Game Javascript Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Ba Đình, Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 22 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Techasians
7. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Techasians
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
 Công ty TNHH TLSOFT
8. Java Developers (Oracle, Spring) Công ty TNHH TLSOFT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 35 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
9. Java Developer Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
10. Java Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
11. Senior Java Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  27 - 28 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
12. Junior Java Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
13. Fresher Devs Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
14. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
15. Senior Java Developers Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  35 - 36 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
16. Lập Trình Java Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Rabiloo
17. Junior Java Developer Công ty TNHH Rabiloo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
ASCEND TECHNOLOGY – ASCEND CORPORATION (THAILAND)
18. Java Developer ASCEND TECHNOLOGY – ASCEND CORPORATION (THAILAND)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
19. Developer Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Paraline Việt Nam
20. Lập Trình Viên Java Công Ty TNHH Paraline Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat