Tuyển dụng 57 việc làm Kỹ Sư Mạng tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana
1. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
2. Kỹ Sư Hệ Thống Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại SIC
3. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại SIC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đức My
4. Kỹ Sư Dự Toán Công Ty TNHH Đức My
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RAPID Việt Nam
5. Kỹ Sư Điện Lạnh Công ty TNHH RAPID Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Duc Phong Technology and Automation Corporation
6. Kỹ Sư Tự Động Duc Phong Technology and Automation Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nông nghiệp GreenFamily
7. Kỹ Sư Nông Nghiệp Công ty Cổ phần Nông nghiệp GreenFamily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
8. Network Engineer Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
9. Kỹ Sư Hệ Thống Mạng Và Viễn Thông Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
10. Kỹ Sư Hệ Thống Mạng Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
11. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
12. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
13. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
14. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH XD Điện-Tm Rạng Đông
15. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH XD Điện-Tm Rạng Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
16. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng RFR Pháp Việt
17. Kỹ Sư Dự Toán Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng RFR Pháp Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
18. Kỹ Sư Trưởng (Chief Engineer) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
19. Kỹ Sư Chất Lượng (Quality Engineer) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
20. Kỹ Sư IE (IE Engineer) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat