Tuyển dụng 9 việc làm Kiến Trúc Sư tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Bách Phú
1. Kiến Trúc Sư - Triển Khai Dự Án Quy Hoạch Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Bách Phú
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
2. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
3. Họa Viên Kiến Trúc Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
4. Kiến Trúc Sư 3D/2D FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG LUXVILLA
5. Kiến Trúc Sư CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG LUXVILLA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
6. Kiến Trúc Sư Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiến Tân Đạt
7. Kiến Trúc Sư - Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Kiến Tân Đạt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
8. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Kiến Trúc Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
9. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat