Tuyển dụng 9 việc làm Kiến Trúc Sư tại Đà Nẵng trong tháng 03/2020

Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Nhã Trường Thành
1. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Nhã Trường Thành
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế & XD Phố Xanh
2. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế & XD Phố Xanh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế Vu&associes
3. 3D Artist & Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế Vu&associes
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
4. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Thi Công NDT.retro
5. Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Thi Công NDT.retro
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Họa viên kiến trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
American International School
7. Kiến Trúc Sư American International School
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Kavila
8. Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Nội Thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Kavila
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng ACTECH
9. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng ACTECH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat