Tuyển dụng 6 việc làm Draftsman tại Đà Nẵng trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc 3D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc 3D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Hải Châu, Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Chat