Tuyển dụng 3 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Hải Dương trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Taiwoo Technology Việt Nam
1. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Taiwoo Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
2. Nhân Viên Kế Toán Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
3. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat