Tuyển dụng 5 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Cần Thơ trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Trà
1. Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Trà
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Danh
2. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
3. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sấu Con
4. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Sấu Con
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
5. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat