Tuyển dụng 5 việc làm Kế Toán Quản Trị tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Vinachi Việt Nam
1. Kế Toán - Trưởng Bộ Phận Công Ty TNHH Vinachi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Toll Group
2. Quản Trị Nhân Sự Tổng Hợp Toll Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
3. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
4. Kế Toán Kho Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
5. Kế Toán Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat