Tuyển dụng 3 việc làm It Helpdesk tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019

FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
1. IT Helpdesk FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
2. Helpdesk JP + EL FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
3. Helpdesk JP & EN FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat