Tuyển dụng 3 việc làm Hoạ Viên Kiến Trúc tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
1. Họa Viên Kiến Trúc Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiến Tân Đạt
2. Kiến Trúc Sư - Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Kiến Tân Đạt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
3. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Kiến Trúc Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat