Tuyển dụng 1 việc làm Giám Đốc Vùng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
1. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    06/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat