Tuyển dụng 15 việc làm Điều Dưỡng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH GUB International
1. Nhân Viên Điều Dưỡng Công ty TNHH GUB International
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện An Sinh
2. Điều Dưỡng, Hộ Sinh Bệnh Viện An Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vinhomes
3. Nhân Viên Y Tế Lễ Tân Công Ty Cổ Phần Vinhomes
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật
4. Nhân Viên Y Tế Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y Khoa Hearlife
5. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y Khoa Hearlife
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
6. Nursing Staff Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty CP Greenbiz
7. Nhân Viên Điều Dưỡng Công Ty CP Greenbiz
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
8. Nhân Viên Điều Dưỡng (Nursing Staff) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Trang Thiết Bị Y Tế Ngọc Minh
9. Nhân Viên Bán Hàng Trang Thiết Bị Y Tế Công ty TNHH TM DV Trang Thiết Bị Y Tế Ngọc Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
10. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường THCS & THPT Nhân Văn
11. Nhân Viên Y Tế Trường THCS & THPT Nhân Văn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
12. Nhân Viên Y Tế Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
13. Nhân Viên Y Tế Học Đường Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
14. Nhân Viên Y Tế Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat