Tuyển dụng 12 việc làm đại diện bán hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 12 việc làm đại diện bán hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019
FPT TELECOM
1. Nhân Viên Phát Triển Kênh Phân Phối Đại Lý (Đại Diện Bán Hàng) FPT TELECOM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Oh Vacation
2. Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm Du Lịch Công ty TNHH Oh Vacation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
3. Nhân Viên Kinh Doanh Chuỗi Siêu Thị Tiện Lợi (CVS) Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
FPT TELECOM
4. Nhân Viên Phát Triển Kênh Phân Phối Đại Lý (Đại Diện Bán Hàng) FPT TELECOM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
7. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative Of Pharma) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
8. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative - Raw Lubricant) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
9. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative - Chinese Speaking) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
10. Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Và Đại Diện Bán Hàng - Outbound (GCB7) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
11. Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Và Đại Diện Bán Hàng - Inbound (GCB7) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
12. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tìm kiếm việc làm
Chat