Tuyển dụng 2 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Akzo Nobel Paints Vietnam
1. Đối Tác Thu Hút Tài Năng (Talent Acquisition Partner Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
2. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat