Tuyển dụng 13 việc làm Công Nhân tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Omega Việt Nam
1. Công Nhân Thi Công Cơ Điện Công Trình Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Omega Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cửa Tiền Phong
2. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Cửa Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
3. Công Nhân Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
4. Công Nhân CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Tây Hồ
5. Công Nhân Điện - Nước Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Tây Hồ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn An Phát Holdings
6. Công Nhân Cơ Khí Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
7. Công Nhân Phun Sơn Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Molex Việt Nam
8. Công Nhân QC Công ty TNHH Molex Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
9. Công Nhân Kỹ Thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Flexfit
10. Công Nhân Nam Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Flexfit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Công Nghệ Toàn Quân
11. Công Nhân Kĩ Thuật Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Công Nghệ Toàn Quân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
12. Công Nhân Kỹ Thuật Điện Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
13. Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat