Tuyển dụng 5 việc làm Công Nhân Đóng Gói tại Hải Phòng trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
1. Công Nhân Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
2. Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
3. Công Nhân Ipqc CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
4. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
5. Công Nhân Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat