Tuyển dụng 18 việc làm Công Nhân Đóng Gói tại Hải Phòng trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Polyfill
1. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Polyfill
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
2. Công Nhân QC Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
3. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
4. Công Nhân Kỹ Thuật Công Ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
5. Công Nhân Cầu Trục Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
6. Công Nhân Gia Công Cơ Khí Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
7. Công Nhân Nấu Luyện Chi Nhánh công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
8. Công Nhân Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
9. Công Nhân Gá Lắp Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
10. Công Nhân Hàn Điện Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
11. Công Nhân Bắn Cát Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
12. Công Nhân Bốc Xếp CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
13. Công Nhân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
14. Công Nhân Sản Xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Suhil Vina
15. Công Nhân Công Ty TNHH Suhil Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
16. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
17. Công Nhân Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
18. Công Nhân IPQC CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat