Tuyển dụng 8 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Hải Phòng trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Polyfill
1. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Polyfill
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
2. Công Nhân IPQC CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
3. Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Polyfill
4. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Polyfill
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA
5. Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Và QC Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
6. Nhân Viên QA/QC (QA/QC Staff) Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đức Anh
7. Nhân Viên Qa/Qc Công Ty TNHH Đức Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
8. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA/QC Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat