Tìm việc Bưu Chính Viễn Thông trong tháng 12/2019 (33 việc làm)

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. [M] Tổng Đài Viên CMC Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
3. [M] Tổng Đài Viên CMC Telecom Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
4. [M] Tổng Đài Viên Tập đoàn CMC Telecom Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
5. [HN5] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tập Đoàn CMC Telecom Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
6. Tổng Đài Viên Tổng Đài Viettel [HN16] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
7. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
8. Nhân Viên Trực Tổng Đài Tập Đoàn CMC Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9. Biên Tập Viên Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB
10. Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Maitel
11. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Điện Tử Maitel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
12. Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Software
13. Kỹ Sư Thiết Kế Vi Mạch Analog/RFIC Viettel Software
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Software
14. Kỹ Sư Chính Thiết Kế Vi Mạch Analog/RFIC Viettel Software
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Software
15. Chuyên Gia Thiết Kế Vi Mạch Analog/RFIC Viettel Software
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
16. Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
17. Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Dữ liệu VNPT
18. Kỹ Thuật Viễn Thông Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN U&ME
19. Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông CÔNG TY CỔ PHẦN U&ME
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
20. Chuyên Viên Kỹ Thuật Truyền Dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat