Tuyển dụng 7 việc làm Trưởng Phòng Kỹ Thuật tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Blacksmith And Design
1. Chuyên Viên Vẽ Kỹ Thuật Công Ty TNHH Blacksmith And Design
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Thủy Sản Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ema Associates
6. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật Công Ty TNHH Ema Associates
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Chat