Tuyển dụng 5 việc làm Trưởng Phòng Bán Hàng tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
1. [Đồng Nai] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
2. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Chief) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  22 - 24 triệu VNĐ
ONP Viet Nam, LLC
3. Quản Lý Bảo Trì (Maintenance Manager) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
4. Quản Lý Kho (Warehouse Manager) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
5. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat