Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Bán Hàng tại Bắc Ninh trong tháng 04/2020

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
1. [Bắc Ninh] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh
  • Thời hạn:
    29/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Chat