Tuyển dụng 7 việc làm Tiếng Trung tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
2. Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
3. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Grand Jeep Hotel Danang
4. Nhân Viên Lễ Tân Spa Grand Jeep Hotel Danang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Grand Jeep Hotel Danang
5. Nhân Viên Kinh Doanh Spa Grand Jeep Hotel Danang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sông Công Hotel Đà Nẵng
6. Quản Lý Khách Sạn Sông Công Hotel Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
7. Phiên Dịch - Tổng Vụ Tiếng Trung Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat