Tuyển dụng 2 việc làm Tiếng Trung tại Cần Thơ trong tháng 02/2020

Trung Tâm Ngoại Ngữ New Windows
2. Giáo Viên Tiếng Hoa (Cơ Hữu) Trung Tâm Ngoại Ngữ New Windows
  • Địa điểm:
    Cần Thơ
  • Thời hạn:
    18/03/2020
  • Mức lương:
    Từ 10 triệu VNĐ
Chat