Tuyển dụng 3 việc làm Tiếng Nhật tại Hải Dương trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Newstar DVb
1. Giáo Viên Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Newstar DVb
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Valqua Việt Nam
2. Nhân Viên Nhóm Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Valqua Việt Nam
3. Nhân Viên An Toàn Môi Trường Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat