Tuyển dụng 7 việc làm Tiếng Anh tại Tiền Giang trong tháng 04/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
1. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
2. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
3. Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
4. Nhân Viên Thu Mua Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GREEN TG
5. Nhân Viên Cải Tiến (Lean Staff) CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Knitpassion
6. Quản Lý Kho Công ty TNHH Knitpassion
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Knitpassion
7. Kế Toán Viên Công ty TNHH Knitpassion
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat