Tuyển dụng 1 việc làm Thực Tập Sinh Đào Tạo tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
1. Sinh Viên Thực Tập Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh
  • Thời hạn:
    09/02/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Chat