Tuyển dụng 14 việc làm Quản Lý Thu Mua tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
1. Quản Lý Thu Mua Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Akzo Nobel Paints Vietnam
2. Quản Lý Thu Mua Nguyên Liệu (Raw Materials Hub Planning Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
3. Trợ Lý Trưởng Phòng Mua Hàng (Assistant Purchasing Manager) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
4. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
5. Giám Sát Thu Mua Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Framas Korea Vina
6. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
7. Nhân Viên Thu Mua Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
8. Giám Sát Thu Mua (Purchasing Supervisor) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH BL Leatherbank
9. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH BL Leatherbank
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Friwo Vietnam Co., Ltd
10. Nhân Viên Thu Mua Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Friwo Vietnam Co., Ltd
11. Trợ Lý Thu Mua (Procurement Assistant) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Scansia Pacific
12. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
13. Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế (International Purchaser) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
14. Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat