Tuyển dụng 8 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
1. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Mira Central Park Hotel
2. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Phòng The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Bảo Quyên
3. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH TM DV Bảo Quyên
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
EPE Packaging
4. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Chief Officer) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 27 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
5. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
6. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
7. Quản Lý HSE And Sales (HSE&S Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
8. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat