Tuyển dụng 1 việc làm Quản Đốc Sản Xuất tại Hải Dương trong tháng 02/2020

Tập Đoàn An Phát Holdings
1. Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Tập Đoàn An Phát Holdings
  • Địa điểm:
    Hải Dương
  • Thời hạn:
    13/04/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat